Описание

Регулируем детски гръден колан. Да се използва само в комбинация със седалка.