Описание

Десандьор за спелеология за единично въже.