ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ В ЗАЛА

Тренировките по катерене в зала имат продължителност 1 астронмически час и включват програмата на обучение, квалифицирани треньори и цялата необходима екипировка и инвентар. Не включват такса зала и лични еспадрили. По преценка на треньора и според нивото на ученика може да се включат още до 4ма човека. Тогава времето за катерене по преценка на треньора може да се увеличи. Тренировките следват независим индивидуален план и научно обоснован подход. В края на всеки месец се провежда безплатна теоретична тренировъчна лекция. Часовете се запазват чрез предплащане в брой или на сметката на СК Маниак /в контакти/. Учениците получават абонаментна карта, в която се вписват датите на проведените тренировки и срокът, в който е необходимо да се изпълнят. По време на национални празници, спортът работи, така и ние. По съгласие на повече от 50% от леновете на Клуба, може да се увеличат почивните дни за всички.Отсъствията на треньорите не влияят на срока на изпълнение на абонаментите. Запазени часове може да се отменят най-късно 6 часа преди началото на съответната тренировка, в противен случай те се записват в картите като проведени. Замразяват се абонаменти единствено по основателна причина (например, карантина по причина заразявне с Covid -19). Останалите видове отсъствия са за сметка на ученика и може да се изпозлват по време на компенсаторни седмици и треньировки, включени в абонаментите. Децата са освободени от годишен членски внос. Възрастните, които са членове на Клуба, заплащат годишен членски внос. Картотекирани и състезатели заплащат такса за картотека при положение, че са участвали на състезания.

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ДЕЦА 4 ДО 7 ГОДИНИ

Тестова тренировка

 • Безплатна първа тренировка (Център за катерене Европа)
 • 1 астрономически час

Абонамент за 8 тренировки

 • 97 лв. (Европа)
 • 120 лв. (зала Уолтопия)
 • 4 седмици +1 компенсаторна

Абонамент за 4 тренировки

 • 56 лв. (зала Европа)
 • 1 астрономически час
 • 4 седмици
 • 72 лв. (Зала Уолтопия)

Абонамент за 10 тренировки

 • 115 лв. (Европа)
 • 5 седмици + 2

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ДЕЦА ОТ 8 ДО 12 ГОДИНИ

Еднократна тестова тренировка

 • Първа безплатна тренировка (Европа)
 • 20 лв. (Уолтопия)
 • 1 час

Абонамент за 4 тренировки

 • 100 лв. (Уолтопия)
 • 1 месец + 1 тренировка
 • 84 лв ( Европа)

Абонамент за 8 тренировки

 • 150 лв. (Европа)
 • 168 лв. (Уолтопия)
 • 4 + 1 седмици

Абонамент за 10 тренировки

 • 189 лв. (Европа)
 • 5 седмици + 2

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ДЕЦА ОТ 13 ДО 18 ГОДИНИ

Еднократна тестова тренировка

 • Безплатна първа тренировка (Европа)
 • 20 лв. (Уолтопия)
 • 1 час

Абонамент за 8 тренировки

 • 179 лв. (Европа)
 • 168 лв. (Европа) – група
 • 210 лв. (Уолтопия)
 • 4 седмици + 1 седмица

Абонамент за 1 месец

 • 170 лв. (Европа)
 • 1 календарен месец/от дата до дата
 • без компенсаторни седмици

Абонамент за 4 тренировки

 • 105 лв. (Европа)
 • 114 лв. (Уолтопия)
 • 4 седмици + 1 тренировка

Абонамент за 10 тренировки

 • 230 лв.(Европа)
 • 5 седмици +2 компенсаторни

Абонамент за 2 месеца

 • 325 лв. (Европа)
 • 16 тренировки
 • 368 лв. (Уолтопия)
 • от дата до дата / без компенсаторни седмици

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ – СТАНДАРТЕН – БЕЗ ЧЛЕНСТВО

При закупуване на абонамент за тренировки със СК Маниак ние запазваме всички необходими часове според свободните места в определените дни. Това може да бъде за текущия месец, както и за няколко месеца напред или дори за следващата година. Тренировките може да се отлагат най-късно 6 часа преди началото им. Бонуси: Абонаментът включва първа безплатна тренировка за Ваш приятел. Ако Ваш абонамент е първи, то Вие полуавате 1 ден на скали бонус към него. Повече информация вижте в секция:Индивидуални треенировки.

Еднократна индивидуална тренировка

 • 45 лв. (Европа)
 • 1 астрононимчески час
 • 1 ч. 15 (група 2+)
 • 48 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 10 индивидуални тренировки – стандарт – без членство

 • 5 седмици + 2 седмици
 • 316 лв. (Уолтопия)

Еднократна тестова тренировка

 • 25 лв. (Уолтопия)
 • 1 астрононимчески час
 • 17 лв. (Европа)

Абонамент за 4 индивидуални тренировки – стандарт – без членство

 • 150 лв. (Европа)
 • 4 седмици + 3 компенсаторни дни
 • 164 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 8 индивидуални тренировки – стандарт – без членство

 • 230 лв. ( Европа)
 • 4 седмици + 1 компенсаторна
 • 276 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 10 индивидуални тренировки – стандарт – без членство

 • 315 лв. (Европа)
 • 6 месеца
 • 380 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 10 индивидуални тренировки (консултации) – стандарт – без членство

 • 300 (Европа)
 • 1 година
 • 380 (Уолтопия)

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ – ЧЛЕН НА СК „МАНИАК“

Член на спортен клуб Маниак става всеки преминал успешно курс „Начално ниво“ при нас. Ако е преминат курс в друг клуб, то свидетлство за това е сертификат или преравнителен изпит и униифициране на знанията и уменията. Членовете заплащат 80 лв. членски внос на година. Членството дава: 20% отстъпка от абонаментни карти и закупуване на екипировка от нас, а в други магазини, с които имаме договори, от 5 – 20%. Членството дава възможност да участвате в различни наши инициативи с предимство, както и достъп до огромен обем от тренировъчна информация, позната единствено на нас до този момент. Всеки член на Клуба има право да се състезава в всякакъв ранг състезания, след като бъде картотекиран (вж. заявление за картотека в скция „документи“). Членството също може да се откупи, без да е преминат курс, но следва изпитателен срок от 2 месеца за одобрение. Децата са освободени от членски внос.

Индивидуална тренировка – с членство

 • 35 лв. (Европа)
 • 1 астрономически час
 • 45 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 4 тренировки – с членство

 • 135 (Европа)
 • 150 лв. (Уолтопия)
 • 4 седмици + 3 компенсаторни дни за тренировка

Абонамент за 8 тренировки – с членство

 • 200 лв. (зала Европа)
 • 190 лв. (зала Европа – 2ма +)
 • 230 лв. (Уолтопия)
 • 4 седмици + 1 компенсаторна

Абонамент за 1 месец – с членство

 • 200 лв. (Европа)
 • 1 календарен месец

Абонамент за 10 индивидуални тренировки – с членство

 • 236 лв. (Европа)
 • 5+2 седмици
 • 276 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 2 месеца – с членство

 • 360 лв. (Европа)
 • 400 лв. (Уолтопия)
 • 2 календарни месеца

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ – ЛОЯЛЕН ЧЛЕН НА СК „МАНИАК“

Лоялен член е всеки член на спортен клуб „Маниак“, който катери минумум 6а и е тренирал, без да е спирал за повече от 3 месеца 300 пъти. Пример: Това се равнява около  2 години редовно два пъти в седмицата. Лоялното членство може и да се откупи, но има гратисен период, в който  да се потвърди лоялността.

Абонамент за 4 индивидуални тренировки – лоялен член

 • 130 лв. (Европа)
 • 4 седмици + 3 компенсаторни дни

Абонамент 10 индивидуални тренировки - лоялен член

 • 215 лв.
 • 5 + 2 седмици

Лоялен внос

 • 2 100 лв.
 • *3 месечен изпитателен срок

Абонамент за 8 индивидуални тренировки – лоялен член

 • 180 лв.
 • 4 + 1 седмици

Абонамент за 2 месеца

 • 367 лв
 • без компенсаторни седмици
 • макс 12 тренировки / консултации

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ

Състезателите най-често тренират по индивидуални програми. Състезателите заплащат членския внос 80лв. на година, картотека, ако тя е използвана и всички други такси, които не са поети от Българската федерация по катерене и алпинизъм. СК Маниак поема стартовите такси на състезателите си на официални национални състезания.

Абонамент за състезател - неограничен

 • 200 лв.
 • 1 месец

Абонамент за състезател - неограничен

 • 450 лв.
 • 3 месеца

Абонамент за състезател - неограничен

 • 2160лв.
 • 1 година

Абонамент за тренировки на състезател - неограничен

 • 720 в.
 • 1 клдр. година

КУРСОВЕ ПО КАТЕРЕНЕ В ЗАЛА

Курсовете  по катерене се провеждат се два пъти в седмицата по 2 часа в рамките на месец / месец 1//2 във фиксирани часове. Включват одобрена програма от Българската федерация по катерене и алпинизъм (за начално ниво), квалифицирани треньори и всичката необходима екипировка и инвентар. Не включват еспадрили и такса за зала. Всеки успешно завършил изпиттите курсист получава официален и клубен сертификат, указващ актуалните му знания и умения. Той има валидност 1 година, след което е необходимо опресняване на знанията и отново валидиране. Повече информация  и програмата на курсовете тук: https://maniacclimbing.com/climbing/indoor-climbing/
Резултат: Курсистите ще могат да катерят свободно чрез водене, да осигуряват отговорно, да разекипират маршрути самостоятелно на екипирани обекти за спортно катерене по света и у нас. Заповядайте!

Курс Начално обучение в зала

 • 240 лв.
 • 2 х 8 часа

Тематичен курс - осигуряване/ водене/ техника/ рапел/ разекипиране/ други

 • 150 лв.
 • минимум 4 тренировки

Курс 'Усъвършенстване' в зала

 • 300
 • 2 х 12 часа

Опреснителен курс за напреднали

 • 130 лв.
 • 4 тренировки

КАТЕРЕНЕ НА СКАЛИ

Курсовете  по катерене на скали се провеждат на избрано от треньорите място според климатичните условия и особеностите на местността. Често пъти те се провеждат в България, Сърбия, Македония, Гърция. Включват подробно програма, квалифицирани треньори и всичката необходима екипировка и инвентар. Не включват еспадрили и такса за зала. Всеки успешно завършил изпита курсист получава официален и клубен сертификат, указващи актуалните му знания и умения. Сертификатът има валидност 1 година, след което е необходимо опресняване на знанията и отново валидиране. Повече информация  и програмата на курсовете тук: https://maniacclimbing.com/climbing/indoor-climbing/
Резултат: Курсистите ще могат да катерят свободно чрез водене, да осигуряват отговорно, да разекипират маршрути самостоятелно на екипирани обекти за спортно катерене по света и у нас. Заповядайте!

Начално ниво на скали

 • 210 лв.
 • 3 дни

Практика на скали - стандарт

 • 100 лв.
 • 1 ден

Индивидуално катерене с инструктор - без членство

 • 100 лв.
 • 1 въже – спортно катерене
 • 130 лв .
 • Multi -pitch катерене – спортно
 • 1 ден

Катерачен трип/лагер

 • 100 лв.
 • 1 ден

Усъвършенстване по катерене на скали

 • 240 лв.
 • 2 дни

Практика на скали - с членство

 • 75 лв.
 • 1 ден

Индивидуално катерене с инструктор - с членство

 • 75 лв.
 • 1 въже – спортно катерене
 • 95 лв.
 • Multi-pitch катерене
 • 1 катерачен ден

Катерачен трип/лагер

 • 100 лв.
 • 1 ден

ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ЗА КАТЕРАЧИ

Обща физическа подготовка

 • 45 лв.
 • 1 час

Програма по обща физическа подготовка

 • 120 лв.
 • 1 месец

ТРЕНИРОВЪЧНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

Консултация по тренировъчна програма - онлайн - на живо

 • 40 лв.
 • 45 мин.

Тренировъчна програма 3 месеца

 • 430 лв.

Тренировъчна програма - 12 месеца

 • 900

Програма кондиция 1.2 месец

 • 150 лв.

Програма издръжливост 2 месеца

 • 60 / 250/ 320 лв.
 • начинаещ/среднонапреднал/напреднал

Програма за 1 тренировъчен цикъл

 • 360 лв.

Тренировъчна програма 1.2 месец

 • 336 лв.

Тренировъчна програма - 6 месеца

 • 840 лв.

Програма за максимална сила 2 месеца

 • 50/ 150/ 200 лв.*
 • *зависи от нивото на катерача

Програма гъвкавост 1 .2 месец

 • 120 лв.

Тренировъчен план - 2 седмици

 • 100 лв.

Програма водене - 1 месец

 • 150 лв.

Програма за 1 година - 2 тренировъчни катерачни цикъла

 • 500 лв.

Запишете час за тренировка

… или се свържете с нас, за да ви разкажем повече за това, което правим.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС