ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ В ЗАЛА

 

Тренировките по катерене в зала са с  продължителност 1 астронoмически час според официален график и включват програмата на обучение, квалифицирани треньори и всичката необходима екипировка и инвентар. Не включват такса зала и лични еспадрили. По преценка на треньора и според нивото на ученика може да се включат още до 4ма човека с един треньор. Тогава времето за катерене по преценка на треньора може да се увеличи. Тренинировки може да се запазват индивидуално (частно – без право на участие на външен участник) според съответните условия. В края на всеки месец може да се провежда безплатна теоретична тренировъчна лекция. Часовете се запазват чрез предплащане в брой или на сметката на СК Маниак /в „Контакти“/. Учениците получават абонаментна карта, в която се вписват датите на проведените тренировки и срокът, в който е необходимо да се изпълнят. По време на национални празници спортът работи, така и ние. По съгласие на повече от 50% от членовете на Клуба, може да се увеличат почивните дни за всички.Отсъствията на треньорите не влияят на срока на изпълнение на абонаментите. Запазени часове може да се отменят най-късно 6 часа преди началото на съответната тренировка, в противен случай те се записват в картите като проведени. Замразяват се абонаменти единствено по основателна причина (например, карантина по причина заразявне с Covid -19, шарка и други силно заразни болести или други неотложни процедури от здравословен характер, които няма как да се избегнат срещу доказателство). Останалите видове отсъствия са за сметка на ученика и не може да се използват по време на компенсаторни седмици и тренировки, включени в абонаментите. В случай, че отсъстват треньорите, абонаментите се замразяват и започват да бъдат активни в момента, в който Клубът започне работа със или без предупреждение. В случай на отсъствие на ученик, без предупреждение, тренировката на същия се счита за проведена. Децата са освободени от членски внос. Членове на Спортен клуб Маниак са всички, преминали успешно курс по катерене и алпинизъм при нас. Членовете на Клуба над 18 г. заплащат годишен членски внос в размер, утвърден от УС на Спортния клуб. Картотекирани състезатели заплащат такса за картотека в края на всяка година при положение, че са участвали на състезания. Картотекираните състезатели получават право на отстъпка от цената на абонаментна карта за тренировки, утвърдена от УС на Клуба. Студентите има право на студентска отстъпка. Абонаментните карти на братя и сестри са с отстъпка за по-малкия при двама и за по-малките двама – при трима. Две отстъпки едновременно не може да се ползват.

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ДЕЦА 4 –  8 години – I-ва ГРУПА

Тренировките са деца от I-ва група може да започнат от 4-годишна възраст. Първата тренировка се нарича пробна и чрез нея треньорът  преценява в коя група може да бъде включено детето и кой е най-подходящият подход за обучение. Групите се разпределят по преценка на треньора според ниво, възрастта и различни спортно-педагогически критерии, утвърдени в спорта. Всички деца, които имат желание, може да се състезават на официални или не състезания от името на Спортен клуб „Маниак“ по покана на треньорите. Състезателите биват картотекирани в официалната страница на Българската федерация по катерене и алпинизъм. Виж „Устав“ за повече. При неспазване правилата, утвърдени в спортния клуб, треньорът/ите имат право да изключват записани трениращи от тренировките.

Еднократна тестова тренировка

 • Безплатна първа тренировка (Център за катерене Европа, Бонс, Люлин)
 • 1 астрономически час

Абонамент за 8 тренировки

 • 120 лв. (Европа)
 • 130 лв. (зала Уолтопия)
 • 4 седмици +1 компенсаторна

Индивидуален абонамент з 8 тренировки

 • 171 лв. (Европа)
 • 4 седмици +1 компенсаторна

Абонамент за 4 тренировки

 • 70 лв. (зала Европа)
 • 1 астрономически час
 • 4 седмици + 3 дни
 • 79 лв. (Зала Уолтопия)

Абонамент за индивидулни тренировки

 • 100 лв. (зала Европа)
 • 1 астрономически час +
 • 4 седмици + 3 дни
 • 135 лв. (Зала Уолтопия)
 • Самостоятелно катерене с треньор

Абонамент за 10 тренировки

 • 145 лв. (Европа)
 • 5 седмици + 2
 • Картотекирани състезатели имат отстъпка

Абонамент за индивидуални тренировки 10

 • 201 лв. (Европа)
 • 5 седмици + 2
 • Картотекирани състезатели имат отстъпка

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ДЕЦА 9 – 14  – II-ра група

Тренировките са деца от II-ва група започват след провеждане на първа пробна тренировка . Чрез нея треньорът  преценява в коя група да бъде включено детето и кой е най-подходящият подход. Групите се разпределят по преценка на треньора според ниво, възрастта и различни спортно-педагогически критерии, утвърдени в спорта. Всички деца, които имат желание, може да се състезават на официални или не състезания от името на СК Маниак. Състезателите ползват отстъпки от редовната цена (2 вида отстъпки не може да се ползват) и биват картотекирани в официалната страница на Българската федерация по катерене и алпинизъм. Виж „Устав“за повече. При неспазване правилата, утвърдени в спортния клуб и Устава, треньорът/ите имат право да изключват записани трениращи от тренировките.

Еднократна тестова тренировка

 • Първа безплатна тренировка (Европа)
 • 35 лв. (Уолтопия)
 • 1 час

Еднократна тренировка

 • 30 лв (зали Европа, Люлин, Бонсист)
 • 1 час
 • 38 лв. (Уолтопия)
 • 36 лв. Balkan

Абонамент за 4 тренировки

 • 100 лв ( Европа)
 • 1 месец + 3 работни дни
 • 106 лв. (Уолтопия)

Абонамент за индивидуални тренировки 4

 • 150 лв. (Европа)
 • 1 месец + 3 работни дни

Абонамент за 10 тренировки

 • 209 лв. (Европа, Бонсист, НСА и др. зали)
 • 5 + 2 седмици
 • 240 (Уолтопия)

Индивидуален абонамент 10

 • 280 лв. (Европа)
 • 288 (Уолтопия)

Абонамент за 8 тренировки

 • 168 лв. (Европа)
 • 178 лв. (Уолтопия)
 • 4 + 1 седмици
 • Картотекираните състезатели имат право на отстъпка

Инндивидуален абонамент за 8

 • 224 лв.
 • 1 месец + 3 работни дни
 • 4 + 1 седмици

Абонамент за братя и сестри

 • по-малкият ползва 20 % от стандартната цена

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ДЕЦА ОТ 15 – 18 – III-та група

Тренировките са деца от III-та група започват след първа пробна тренировка. Чрез нея треньорът  преценява  в коя група да бъде включено детето и кой е най-подходящият подход. Групите се разпределят по преценка на треньора според ниво, възрастта и различни спортно-педагогически критерии, утвърдени в спорта. Всички деца, които имат желание, може да се състезават на официални или не състезания от името на СК Маниак. Състезателите ползват отстъпки от редовната цена и биват картотекирани в официалната страница на Българската федерация по катерене и алпинизъм. Виж „Устав“за повече. При неспазване правилата, утвърдени в спортния клуб, треньорът/ите имат право да изключват записани трениращи от тренировките.

Еднократна тестова тренировка

 • Безплатна първа тренировка (Европа)
 • 22 лв. (Уолтопия)
 • 1 час

Абонамент за 8 тренировки

 • 178 лв. (Европа)
 • 222 лв. (Уолтопия)
 • 4 седмици + 1 компенсаторна седмица
 • Картотекираните състезатели имат право на отстъпка

Индивидуален абонамент за 8

 • 250 лв. (Европа)
 • 4 седмици + 1 компенсаторна седмица

Абонамент за 1 месец

 • 190 лв. (Европа)
 • 1 календарен месец/от дата до дата
 • без компенсаторни седмици

Абонамент за 4 тренировки

 • 113 лв. (Европа)
 • 140 лв. (Уолтопия)
 • 136 лв. (Балкан)
 • 4 седмици + 3 работни дни

Индивидуален абонамент 4

 • 170 лв. (Европа)
 • месец + 3 работни дни

Абонамент за 10 тренировки

 • 209лв. (Европа)
 • 5 седмици +2 компенсаторни
 • Картотекираните състезатели имат право на отстъпка

Абонамент за 2 месеца

 • 360 лв. (Европа)
 • 16 тренировки
 • 390 лв. (Уолтопия)
 • от дата до дата / без компенсаторни седмици

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ – СТАНДАРТЕН – БЕЗ ЧЛЕНСТВО

При закупуване на абонамент* за тренировки със СК Маниак ние запазваме всички необходими часове според свободните места в определените дни. Това може да бъде за текущия месец, както и за няколко месеца напред или дори за следващата година. Тренировките може да се отлагат най-късно 6 часа преди началото им.
*Включването на новопостъпили в регулярните тренировки на Клуба може да става само чрез преминаване на Курс „Входящо ниво“ (от 2-4 часа според текущите знания и умения) или  със стандартен абонамент 3-месечен изпитателен срок. Организаторите/Управителите/Треньорите имат правото да променят и спират трениращи, които не спазват утвърдените навици и практики на Клуба, когато не се спазват инструкциите за безопасност и ако поведението на трениращи застрашава здравето на други, в който момент треньорите преценят.

Еднократна тренировка

 • 50 лв. (Европа)
 • 1 ч. (група 2+ – 1 ч. 15.)
 • 55 лв. (Балкан)
 • 59 лв. (Уолтопия)

Еднократна индивидуална тренировка

 • 70 лв.
 • 1 час
 • 1 трениращ самостоятелно

Абонамент за 4 тренировки стандарт

 • 170 лв. (Европа, Bonsist climbing)
 • 187 лв. (Балкан)
 • 195 лв. (Уолтопия)
 • 4 седмици + 3 компенсаторни дни

Абонамент за 4 тренировки стандарт

 • 150 лв.
 • 4 седмици +1

Абонамент за 10 тренировки – стандарт – без членство

 • 290 лв. (Европа, Bonsist cimbing)
 • 305 лв. (зала за катерене „Балкан“)
 • 331 лв. (Уолтопия)
 • 5 седмици + 2 седмици

Абонамент за 10 индивидуални консултации – стандарт – без членство

 • 393 (Европа)
 • 470 лв. (Балкан)
 • 499 (Уолтопия)
 • 1 година

Еднократна тестова тренировка

 • 19 лв. (Европа, Bosist climbing)
 • 24 лв. (Балкан)
 • 28 лв. (Уолтопия)
 • 1 астрононимчески час

Абонамент за 10 консултации - начинаещи

 • 395 лв. (Европа)
 • 6 месеца
 • 450 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 10 консултации - напреднали

 • 200 лв. (Европа)
 • 3 месеца
 • 270 лв. (Уолтопия)

Еднократна тестова тренировка

 • 19 лв. (Европа, Bosist climbing)
 • 24 лв. (Балкан)
 • 28 лв. (Уолтопия)
 • 1 астрононимчески час

Абонамент за 8 индивидуални тренировки – стандарт – без членство

 • 232лв. (Европа)
 • 250 лв. (Балкан)
 • 265 лв. (Уолтопия)
 • 4 седмици + 1 компенсаторна седмица

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ – ЧЛЕН НА СК „МАНИАК“

Член на спортен клуб Маниак става всеки преминал успешно курс „Начално ниво“ при нас. Ако е преминат курс в друг клуб, то свидетлство за това е сертификат или преравнителен изпит и униифициране на знанията и уменията. Необходим е завършен Курс „Входящо ниво“ и 3- месечен изпитателн срок. Членовете заплащат 100 лв. членски внос на година. Членството дава: повече от 10% отстъпка от абонаментни карти и закупуване на екипировка в някои от веригите магизини за алпийски инвентар и екипировка,  5 – 20%, магазин SportBox, Outsider, Вертикален свят и други. Членството дава възможност да участвате в различни наши инициативи с предимство, както и достъп до огромен обем от тренировъчна информация, позната единствено на нас до този момент. Всеки член на Клуба има право да се състезава във всякакъв ранг състезания, след като бъде картотекиран (вж. заявление за картотека в секция „документи“). Членството също може да се откупи, без да е преминат курс, но следва изпитателен срок от 3 месеца за одобрение и Курс „Входящо ниво I и II“. Децата са освободени от членски внос.

Тренировка по катерене – с членство

 • 52 лв. (Европа)
 • 1 час
 • 50 лв. (Уолтопия)

Индивидуална тренировка

 • 65 лв. (Европа)
 • 1 час

Абонамент за 4 тренировки – с членство

 • 160 (Европа)
 • 165 лв. (Уолтопия)
 • 4 седмици + 3 компенсаторни дни за тренировка

Абонамент за индивидуални 4

 • 210 лв.
 • 231 (Уолтопия)
 • 4 седмици + 3 компенсаторни дни

Абонамент за 8 тренировки – с членство

 • 219 лв. (зала Европа )
 • 253 лв. (Уолтопия)
 • 4 седмици + 1 компенсаторна

Абонамент за индивидуални тренировки 8

 • 290 лв.
 • 4+1

Абонамент за 1 месец – с членство

 • 325 лв. (Европа)
 • 1 календарен месец (от дта до дата)

Абонамент за 10 тренировки по катерене – с членство

 • 257 лв. (Европа)
 • 5+2 седмици
 • 304 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 10 индивидуани тренировки

 • 340 лв( Европа)
 • 5+2
 • 425

Абонамент за 10 тренировки дългосрочен – с членство

 • 330 лв. (Европа)
 • 6 месеца

Абонамент за 10 тренировки дългосрочен – с членство (до изчерпване)

 • 400 лв. (Европа)
 • 1 година

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ – ЛОЯЛЕН ЧЛЕН НА СК „МАНИАК“

Лоялен член е всеки член на спортен клуб „Маниак“, който  е тренирал, без да е спирал за повече от  300 пъти и катери минумум 1 категория, по-висока от тази, с която е постъпил в Клуба.  Пример: Това се равнява около  2 години редовно два пъти в седмицата. Лоялното членство може и да се откупи, но съществува гратисен период от 6 месеца, в който  да се потвърди ‘лоялността’. Лоялност се губи при отсъстие по – дълго от 3 календарни месеца по неоснователни причини.

Абонамент за 4 индивидуални тренировки – лоялен член

 • 150 лв. (Европа)
 • 4 седмици + 3 компенсаторни дни

Абонамент 10 индивидуални тренировки - лоялен член

 • 210 лв.
 • 5 + 2 седмици

Лоялен внос

 • 2 300 лв.
 • *3 месечен изпитателен срок

Абонамент за 8 индивидуални тренировки – лоялен член

 • 208 лв.
 • 4 + 1 седмици

Абонамент за 2 месеца

 • 415 лв
 • без компенсаторни седмици
 • макс 12 тренировки / консултации

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ

Състезателите най-често тренират по индивидуални програми. Състезателите заплащат картотека, ако тя е използвана и всички други такси, които не са поети от Българската федерация по катерене и алпинизъм.

Абонамент за състезател над 18 г. - неограничен

 • 240 лв.
 • 1 месец

Абонамент за състезател - неограничен

 • 515лв.
 • 3 месеца

Абонамент за консултации и планове

 • 160 лв.
 • 1 месец

Абонамент за консултации и наблюдение - неограничен

 • 150 лв.
 • 1 месец

Абонамент за състезател - неограничен

 • 2,300 лв.
 • 1 година
 • включва програма

Годишен абонамент за тренировки на състезател - неограничен

 • 790 в.
 • 1 клдр. година

Месечен абонамент за тестуване на програма

 • 220 лв.
 • 5 седмици

КУРСОВЕ ПО КАТЕРЕНЕ В ЗАЛА

Курсовете  по катерене се провеждат се два пъти в седмицата по 2 часа в рамките на месец / месец 1//2 във фиксирани часове. Включват одобрена програма от Българската федерация по катерене и алпинизъм (за начално ниво), квалифицирани треньори и всичката необходима екипировка и инвентар. Не включват еспадрили и такса за зала. Всеки успешно завършил изпитите курсист получава официален и клубен сертификат, указващ актуалните му знания и умения. Той има валидност 1 година, след което е необходимо опресняване на знанията и отново валидиране. Повече информация  и програмата на курсовете тук: https://maniacclimbing.com/climbing/indoor-climbing/
Резултат: Курсистите ще могат да катерят свободно чрез водене, да осигуряват отговорно, да разекипират маршрути самостоятелно на екипирани обекти за спортно катерене по света и у нас. Заповядайте!

Курс Начално обучение в зала

 • 250лв.
 • 1.30 часа х 8 урока

Тематичен курс - осигуряване/ водене/ техника/ рапел/ разекипиране/ други

 • 189 лв.
 • 4 тренировки х 1 час

Курс 'Усъвършенстване' в зала

 • 380
 • 1.30 х 12 урока

Опреснителен курс за напреднали

 • 105 лв.
 • 2 тренировки
 • 180 лв.
 • 4 тренировки х 1 час

КАТЕРЕНЕ НА СКАЛИ

Курсовете  по катерене на скали се провеждат на избрано от треньорите място според климатичните условия и особеностите на местността. Често пъти те се провеждат в България, Сърбия, Македония, Гърция. Включват подробно програма, квалифицирани треньори и всичката необходима екипировка и инвентар. Не включват еспадрили и такса за зала. Всеки успешно завършил изпита курсист получава официален и клубен сертификат, указващи актуалните му знания и умения. Сертификатът има валидност 1 година, след което е необходимо опресняване на знанията и отново валидиране. Повече информация  и програмата на курсовете тук: https://maniacclimbing.com/climbing/indoor-climbing/
Резултат: Курсистите ще могат да катерят свободно чрез водене, да осигуряват отговорно, да разекипират маршрути самостоятелно на екипирани обекти за спортно катерене по света и у нас. Заповядайте!

Начално ниво на скали

 • 250 лв.
 • 3 дни

Практика на скали - стандарт

 • 115 лв.
 • 1 ден

Индивидуално катерене с инструктор - без членство

 • 130 лв.
 • спортно катерене
 • 160 лв .
 • Multi -pitch катерене – спортно
 • 1 ден

Катерачен трип/лагер

 • 100 лв.
 • 1 ден

Усъвършенстване по катерене на скали

 • 290 лв.
 • 2 дни

Практика на скали - с членство

 • 80 лв.
 • 1 ден

Индивидуално катерене с инструктор - с членство

 • 100 лв.
 • 1 въже – спортно катерене
 • 140 лв.
 • Multi-pitch катерене
 • 1 катерачен ден

Катерачен трип/лагер

 • 120 лв.
 • 1 ден

ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ЗА КАТЕРАЧИ

Обща физическа подготовка

 • 50 лв.
 • 1 час

Програма за обща физическа подготовка

 • 100 лв.
 • 1 месец

ТРЕНИРОВЪЧНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

Онлайн консултация по тренировъчна програма

 • 60 лв.
 • 45 мин.

Тренировъчна програма 3 месеца

 • 450 лв.

Тренировъчна програма - 12 месеца

 • 900

Програма кондиция 1.2 месец

 • 150 лв.

Програма издръжливост 2 месеца

 • 60 / 250/ 320 лв.
 • начинаещ/среднонапреднал/напреднал

Програма за 1 тренировъчен цикъл

 • 360 лв.

Тренировъчна програма 1.2 месец

 • 350 лв.

Тренировъчна програма - 6 месеца

 • 840 лв.

Програма за максимална сила 2 месеца

 • 50/ 150/ 200 лв.*
 • *зависи от нивото на катерача

Програма гъвкавост 1 .2 месец

 • 120 лв.

Тренировъчен план - 2 седмици

 • 100 лв.

Програма водене - 1 месец

 • 160 лв.

Програма за 1 година - 2 тренировъчни катерачни цикъла

 • 500 лв.

Запишете час за тренировка

… или се свържете с нас, за да ви разкажем повече за това, което правим.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС