ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ В ЗАЛА

 

Тренировките по катерене в зала са с  продължителност 1 астронoмически час според официален график и включват програмата на обучение, квалифицирани треньори и всичката необходима екипировка и инвентар. Не включват такса зала и лични еспадрили. По преценка на треньора и според нивото на ученика може да се включат още до 4ма човека с един треньор. Тогава времето за катерене по преценка на треньора може да се увеличи. Тренинировки може да се запазват индивидуално (частно – без право на участие на външен участник) според съответните условия. В края на всеки месец може да се провежда безплатна теоретична тренировъчна лекция. Часовете се запазват чрез предплащане в брой или на сметката на СК Маниак /в „Контакти“/. Учениците получават абонаментна карта, в която се вписват датите на проведените тренировки и срокът, в който е необходимо да се изпълнят. По време на национални празници спортът работи, така и ние. По съгласие на повече от 50% от членовете на Клуба, може да се увеличат почивните дни за всички.Отсъствията на треньорите не влияят на срока на изпълнение на абонаментите. Запазени часове може да се отменят най-късно 6 часа преди началото на съответната тренировка, в противен случай те се записват в картите като проведени. Замразяват се абонаменти единствено по основателна причина (например, карантина по причина заразявне с Covid -19, шарка и други силно заразни болести или други неотложни процедури от здравословен характер, които няма как да се избегнат срещу доказателство). Останалите видове отсъствия са за сметка на ученика и може да се използват по време на компенсаторни седмици и тренировки, включени в абонаментите. В случай, че отсъстват треньорите, абонаментите се замразяват и започват да бъдат активни в момента, в който Клубът започне работа със или без предупреждение. В случай на отсъствие на ученик, без предупреждение, тренировката на същия се счита за проведена. Децата са освободени от годишен членски внос. Членовете на Клуба над 18 г. заплащат годишен членски внос в размер, утвърден от УС на Спортния клуб. Картотекирани състезатели заплащат такса за картотека в края на всяка година при положение, че са участвали на състезания. Картотекираните състезатели получават право на отстъпка от цената на абонаментна карта за тренировки, утвърдена от УС на Клуба. Абонаментните карти на братя и сестри са с отстъпка за по-малкия при двама и за по-малките двама – при трима. Две отстъпки едновременно не може да се ползват.

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ДЕЦА 4 –  8 години – I-ва ГРУПА

Тренировките са деца от I-ва група може да започнат от 4-годишна възраст. Първата тренировка се нарича пробна и чрез нея треньорът  преценяява дали и в коя група да бъде включено детето и кой е най-подходящият подход. Групите се разпределят по преценка на треньора според ниво, възрастта и различни спортно-педагогически критерии, утвърдени в спорта. Всички деца, които имат желание, може да се състезават на официални или не състезания от името на СК Маниак. Състезателите ползват отстъпки от редовната цена и биват картотекирани в официалната страница на Българската федерация по катерене и алпинизъм. Виж „Устав“за повече.

Еднократна тестова тренировка

 • Безплатна първа тренировка (Център за катерене Европа, Бонс, Люлин)
 • 1 астрономически час

Абонамент за 8 тренировки

 • 107 лв. (Европа)
 • 130 лв. (зала Уолтопия)
 • 4 седмици +1 компенсаторна
 • картотекирани състезатели имат право на отстъпка

Абонамент за 4 тренировки

 • 62 лв. (зала Европа)
 • 1 астрономически час
 • 4 седмици + 3 дни
 • 79 лв. (Зала Уолтопия)

Абонамент за 10 тренировки

 • 126 лв. (Европа)
 • 5 седмици + 2
 • Картотекираните състезатели имат право на отстъпка

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ДЕЦА 9 – 14  – II-ра група

Тренировките са деца от II-ва група започват след провеждане на първа пробна тренировка . Чрез нея треньорът  преценяява дали и в коя група да бъде включено детето и кой е най-подходящият подход. Групите се разпределят по преценка на треньора според ниво, възрастта и различни спортно-педагогически критерии, утвърдени в спорта. Всички деца, които имат желание, може да се състезават на официални или не състезания от името на СК Маниак. Състезателите ползват отстъпки от редовната цена и биват картотекирани в официалната страница на Българската федерация по катерене и алпинизъм. Виж „Устав“за повече.

Еднократна тестова тренировка

 • Първа безплатна тренировка (Европа)
 • 25 лв. (Уолтопия)
 • 1 час

Еднократна тренировка

 • 28 лв (зали Европа, Люлин, Бонсист)
 • 1 час
 • 33 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 4 тренировки

 • 93 лв ( Европа)
 • 1 месец + 3 работни дни
 • 106 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 10 тренировки

 • 199 лв. (Европа)
 • 240 лв. (Уолтопия)
 • 5 + 2 седмици
 • Картотекираните състезатели имат право на отстъпка

Абонамент за 8 тренировки

 • 160 лв. (Европа)
 • 178 лв. (Уолтопия)
 • 4 + 1 седмици
 • Картотекираните състезатели имат право на отстъпка

Абонамент за братя и сестри

 • по-малкият ползва 20 % от стандартната цена

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 – III-та група

Тренировките са деца от III-та група започват след първа пробна тренировка. Чрез нея треньорът  преценяява дали и в коя група да бъде включено детето и кой е най-подходящият подход. Групите се разпределят по преценка на треньора според ниво, възрастта и различни спортно-педагогически критерии, утвърдени в спорта. Всички деца, които имат желание, може да се състезават на официални или не състезания от името на СК Маниак. Състезателите ползват отстъпки от редовната цена и биват картотекирани в официалната страница на Българската федерация по катерене и алпинизъм. Виж „Устав“за повече.

Еднократна тестова тренировка

 • Безплатна първа тренировка (Европа)
 • 22 лв. (Уолтопия)
 • 1 час

Абонамент за 8 тренировки

 • 178 лв. (Европа)
 • 222 лв. (Уолтопия)
 • 4 седмици + 1 компенсаторна седмица
 • Картотекираните състезатели имат право на отстъпка

Абонамент за 1 месец

 • 190 лв. (Европа)
 • 1 календарен месец/от дата до дата
 • без компенсаторни седмици

Абонамент за 4 тренировки

 • 108 лв. (Европа)
 • 120 лв. (Уолтопия)
 • 4 седмици + 3 работни дни

Абонамент за 10 тренировки

 • 240 лв. (Европа)
 • 5 седмици +2 компенсаторни
 • Картотекираните състезатели имат право на отстъпка

Абонамент за 2 месеца

 • 360 лв. (Европа)
 • 16 тренировки
 • 390 лв. (Уолтопия)
 • от дата до дата / без компенсаторни седмици

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ – СТАНДАРТЕН – БЕЗ ЧЛЕНСТВО

При закупуване на абонамент за тренировки със СК Маниак ние запазваме всички необходими часове според свободните места в определените дни. Това може да бъде за текущия месец, както и за няколко месеца напред или дори за следващата година. Тренировките може да се отлагат най-късно 6 часа преди началото им. Бонуси: Абонаментът включва първа безплатна тренировка за Ваш приятел. Ако Ваш абонамент е първи, то Вие полуавате 1 ден на скали бонус към него. Повече информация вижте в секция:Индивидуални треенировки.

Еднократна индивидуална тренировка

 • 50 лв. (Европа)
 • 1 астрононимчески час
 • 1 ч. 15 (група 2+)
 • 59 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 4 индивидуални тренировки – стандарт – без членство

 • 165 лв. (Европа, Bonsist climbing)
 • 4 седмици + 3 компенсаторни дни
 • 195 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 10 индивидуални тренировки – стандарт – без членство

 • 276 лв. (Европа, Bonsist cimbing)
 • 5 седмици + 2 седмици
 • 331 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 10 индивидуални консултации – стандарт – без членство (до изчерпване)

 • 393 (Европа)
 • 1 година
 • 499 (Уолтопия)

Еднократна тестова тренировка

 • 19 лв. (Европа, Bosist climbing)
 • 1 астрононимчески час
 • 28 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 8 индивидуални тренировки – стандарт – без членство

 • 221 лв. (Европа)
 • 4 седмици + 1 компенсаторна седмица
 • 265 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 10 консултации – стандарт – без членство (до изчерпване)

 • 395 лв. (Европа)
 • 6 месеца
 • 450 лв. (Уолтопия)

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ – ЧЛЕН НА СК „МАНИАК“

Член на спортен клуб Маниак става всеки преминал успешно курс „Начално ниво“ при нас. Ако е преминат курс в друг клуб, то свидетлство за това е сертификат или преравнителен изпит и униифициране на знанията и уменията. Членовете заплащат 80 лв. членски внос на година. Членството дава: 20% отстъпка от абонаментни карти и закупуване на екипировка от нас, а в други магазини, с които имаме договори, от 5 – 20%, например SportBox, Outsider и други. Членството дава възможност да участвате в различни наши инициативи с предимство, както и достъп до огромен обем от тренировъчна информация, позната единствено на нас до този момент. Всеки член на Клуба има право да се състезава в всякакъв ранг състезания, след като бъде картотекиран (вж. заявление за картотека в секция „документи“). Членството също може да се откупи, без да е преминат курс, но следва изпитателен срок от 2 месеца за одобрение. Децата са освободени от членски внос.

Индивидуална тренировка – с членство

 • 40 лв. (Европа)
 • 1 астрономически час
 • 50 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 4 тренировки – с членство

 • 150 (Европа)
 • 165 лв. (Уолтопия)
 • 4 седмици + 3 компенсаторни дни за тренировка

Абонамент за 8 тренировки – с членство

 • 209 лв. (зала Европа )
 • 253 лв. (Уолтопия)
 • 4 седмици + 1 компенсаторна

Абонамент за 1 месец – с членство

 • 220 лв. (Европа)
 • 1 календарен месец (от дта до дата)

Абонамент за 10 индивидуални тренировки – с членство

 • 245 лв. (Европа)
 • 5+2 седмици
 • 304 лв. (Уолтопия)

Абонамент за 10 тренировки дългосрочен – с членство (до изчерпване)

 • 330 лв. (Европа)
 • 6 месеца

Абонамент за 10 тренировки дългосрочен – с членство (до изчерпване)

 • 330 лв. (Европа)
 • 1 година

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА ВЪЗРАСТНИ – ЛОЯЛЕН ЧЛЕН НА СК „МАНИАК“

Лоялен член е всеки член на спортен клуб „Маниак“, който  е тренирал, без да е спирал за повече от  300 пъти и катери минумум 1 категория, по-сивоска от тази, с която е постъпил в Клуба.  Пример: Това се равнява около  2 години редовно два пъти в седмицата. Лоялното членство може и да се откупи, но съществува гратисен период, в който  да се потвърди ‘лоялността’. Лоялност се губи при отсъстие по – дълго от 3 календарни месеца по неоснователни причини, независимо от причините с изключение на заразни болести, като Covid-19 и други, описани в Инструкциите за безопасност.

Абонамент за 4 индивидуални тренировки – лоялен член

 • 143 лв. (Европа)
 • 4 седмици + 3 компенсаторни дни

Абонамент 10 индивидуални тренировки - лоялен член

 • 236 лв.
 • 5 + 2 седмици

Лоялен внос

 • 2 200 лв.
 • *3 месечен изпитателен срок

Абонамент за 8 индивидуални тренировки – лоялен член

 • 198 лв.
 • 4 + 1 седмици

Абонамент за 2 месеца

 • 395 лв
 • без компенсаторни седмици
 • макс 12 тренировки / консултации

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ

Състезателите най-често тренират по индивидуални програми. Състезателите заплащат картотека, ако тя е използвана и всички други такси, които не са поети от Българската федерация по катерене и алпинизъм.

Абонамент за състезател над 18 г. - неограничен

 • 230 лв.
 • 1 месец

Абонамент за състезател - неограничен

 • 490 лв.
 • 3 месеца

Абонамент за консултации и наблюдение - неограничен

 • 150 лв.
 • 1 месец

Абонамент за състезател - неограничен

 • 2,300 лв.
 • 1 година
 • включва програма

Абонамент за тренировки на състезател - неограничен

 • 756 в.
 • 1 клдр. година

Абонамент за контрол над програма - неограничен

 • 200 лв.
 • 5 седмици

КУРСОВЕ ПО КАТЕРЕНЕ В ЗАЛА

Курсовете  по катерене се провеждат се два пъти в седмицата по 2 часа в рамките на месец / месец 1//2 във фиксирани часове. Включват одобрена програма от Българската федерация по катерене и алпинизъм (за начално ниво), квалифицирани треньори и всичката необходима екипировка и инвентар. Не включват еспадрили и такса за зала. Всеки успешно завършил изпитите курсист получава официален и клубен сертификат, указващ актуалните му знания и умения. Той има валидност 1 година, след което е необходимо опресняване на знанията и отново валидиране. Повече информация  и програмата на курсовете тук: https://maniacclimbing.com/climbing/indoor-climbing/
Резултат: Курсистите ще могат да катерят свободно чрез водене, да осигуряват отговорно, да разекипират маршрути самостоятелно на екипирани обекти за спортно катерене по света и у нас. Заповядайте!

Курс Начално обучение в зала

 • 250 лв.
 • 2 часа х 8 урока

Тематичен курс - осигуряване/ водене/ техника/ рапел/ разекипиране/ други

 • 180 лв.
 • минимум 4 тренировки

Курс 'Усъвършенстване' в зала

 • 340
 • 12 часа

Опреснителен курс за напреднали

 • 100 лв.
 • 2 тренировки
 • 175 лв.
 • 4 тренировки

КАТЕРЕНЕ НА СКАЛИ

Курсовете  по катерене на скали се провеждат на избрано от треньорите място според климатичните условия и особеностите на местността. Често пъти те се провеждат в България, Сърбия, Македония, Гърция. Включват подробно програма, квалифицирани треньори и всичката необходима екипировка и инвентар. Не включват еспадрили и такса за зала. Всеки успешно завършил изпита курсист получава официален и клубен сертификат, указващи актуалните му знания и умения. Сертификатът има валидност 1 година, след което е необходимо опресняване на знанията и отново валидиране. Повече информация  и програмата на курсовете тук: https://maniacclimbing.com/climbing/indoor-climbing/
Резултат: Курсистите ще могат да катерят свободно чрез водене, да осигуряват отговорно, да разекипират маршрути самостоятелно на екипирани обекти за спортно катерене по света и у нас. Заповядайте!

Начално ниво на скали

 • 240 лв.
 • 3 дни

Практика на скали - стандарт

 • 110 лв.
 • 1 ден

Индивидуално катерене с инструктор - без членство

 • 130 лв.
 • спортно катерене
 • 160 лв .
 • Multi -pitch катерене – спортно
 • 1 ден

Катерачен трип/лагер

 • 100 лв.
 • 1 ден

Усъвършенстване по катерене на скали

 • 280лв.
 • 2 дни

Практика на скали - с членство

 • 80 лв.
 • 1 ден

Индивидуално катерене с инструктор - с членство

 • 90 лв.
 • 1 въже – спортно катерене
 • 130 лв.
 • Multi-pitch катерене
 • 1 катерачен ден

Катерачен трип/лагер

 • 120 лв.
 • 1 ден

ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ЗА КАТЕРАЧИ

Обща физическа подготовка

 • 50 лв.
 • 1 час

Програма за обща физическа подготовка

 • 100 лв.
 • 1 месец

ТРЕНИРОВЪЧНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

Консултация по тренировъчна програма - онлайн - на живо

 • 40 лв.
 • 45 мин.

Тренировъчна програма 3 месеца

 • 430 лв.

Тренировъчна програма - 12 месеца

 • 900

Програма кондиция 1.2 месец

 • 150 лв.

Програма издръжливост 2 месеца

 • 60 / 250/ 320 лв.
 • начинаещ/среднонапреднал/напреднал

Програма за 1 тренировъчен цикъл

 • 360 лв.

Тренировъчна програма 1.2 месец

 • 336 лв.

Тренировъчна програма - 6 месеца

 • 840 лв.

Програма за максимална сила 2 месеца

 • 50/ 150/ 200 лв.*
 • *зависи от нивото на катерача

Програма гъвкавост 1 .2 месец

 • 120 лв.

Тренировъчен план - 2 седмици

 • 100 лв.

Програма водене - 1 месец

 • 150 лв.

Програма за 1 година - 2 тренировъчни катерачни цикъла

 • 500 лв.

Запишете час за тренировка

… или се свържете с нас, за да ви разкажем повече за това, което правим.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС