Това е сигурно най-мащабната тема в катеренето.

Тук бих искала да напомня няколко важни детайла:

Долна част на тялото

– да ползваме пръстите на краката (и то само първите 3)
– да не стъпваме високо и далече спрямо ‘оста на гравитацията’

– да не катерим с външни колене (често)

– да не вкарваме колене, преди да сме се научили как (необходимо е завъртане на с цяло тяло)
– да натоварваме стъпките, преди да хванем хватките

– да хващаме с правилната ръка съответната хватка

– да не катерим централно (с тяло напред към стената)
– да не издърпваме хватките към себе си, като че ли правим лицева опора на стената/скалата
– да не правим набиране при всяко изправяне
– да скъсяваме ъгъла между гръдния кош и вътрешната част на рамото
– да катерим с рамене, а не с ръце (със стави, а не с мускули)
– по време на почивка на хватка, раменният пояс задължително се активира (това ознанава, че лактите не бива на сочат навън, а към скалата, рамото изглежда леко настрани, а не провиснало)

Толкова са много и са толкова издивидуални всички елементи!

Движението в катеренето има 3 фази:

– основното движение в катеренето има 3 фази (не опорни точки!) и участват 14 стави

Изпълнявайки движението правилно, се предпазваме от контузии. Това означава, че дори нетрениран човек, не би трябвало да успее да се контузи.
‘Правилно’ означава – според структурата и функцията на съответната става, в правилната посока на движение.

– започваме винаги от пръстите на ръцете, а не от главата и врата (това е субективно, зависи от спорта; в катеренето започваме от крайниците)

вратът не се загрява с въртене (най-нелогичната привичка на треньорите от социализма. Отдавна по света, това не се използва)

Внимаваме когато ни съветват. Този, който ни съветва, не е изключено да дава погрешни команди само защото той самият не се е контузвал никога в дадената област. Разбира се, не е изключено и да дава най-верните, тъй като има много тренировъчен опит зад гърба си.

кръстът не се върти (вече има доказателства)
– загряваме раменете, кръста и коленете винаги (за катерене коленете се загряват много трудно, обикновено с масаж е достатъчно или с комплексни съчетания)
– ръката е цяла структура, но загрявамаме всяка става поотделно

– не тренираме висове на щипки, ако сме застанали под тях, а те са абсолютно вертикални

www.maniacclimbing.com.