Популярни команди:

„Камък“ – силно извикване в момент, когато се дърпа въжето от стената и/или пада нещо друго (независимо какво).

Осигурявам – включил съм устройството за осигуряване във въжета на катерача и катерачът е готов да тръгне по маршрута. В система сме.= belaying (EN)

„Самоосигурил съм се“ – обикновено в края на маршрута, когато катерачът включи двете ленти в клиновете. = on belay (EN)

„Обери въжето“ – „Изтегли въжето“ = take (EN)

„Надолу“ – командата, която означава, че катерачът е готов за спускане от осигуряващия
„Въже“ – изказва се, когато пада въже при издърпване = Rope! (EN), Cuerda (ES)

„Отпусни въже“ – команда, когато катерачът има нужда от повече дължина

„Дай въже“ (или само „Въже“) – команда, означаваща отпускане на съвсем малко въже.

„Пусни осигуровката“ – единствената команда, когато осигуряващият вече може да освободи осигурителното устройство и да престане да осигурява катерещия се. Задължително се изказва цялата!

„Включи/Примка“ – от осигуряващия към катерача. Включване на въжето в примка при пропускане на осигурителна точка = (quick -draw)

Осигурителна точка – закрепване към стената

Пре/минаване на маршут – чисто изкатареване на маршрут без падане и увисване на въжето. = send (EN)

Опит/ проба – един от опитите по време на катерене преди преминаване („от кой опит премина маршрута?“) = attepmt (EN)

Чисто изкатерване – способността да направиш всички движения по маршрута само чрез крайниците си. send (EN)

Разекипиране на маршрут – взимане на инвентара с цел напускане на маршрута

Изпомпване – когато катерачът е натрупал прекалено много лактат в мускулите на предмишницата си и усеща болка = pump out